Vi udfører alle former for gavearbejde, store som små.
Vi har forskellige maskiner, der er tilpasset de forskellige opgaver.

Planeringsarbejde
Rydning af grunde ( klar til byggemodning )
Kabelgravning
Støbearbejde
Vandledninger
Flytning af store sten og trærødder
Rep og vedligeholdelse af grusveje
Haveanlæg, nyplantning mm
Anlæg af ridebaner